Lääneranna valla veebileht täieneb jooksvalt. Puuduoleva info leiate endiste omavalitsuste veebilehtedelt:

 

Uudised ja teated

RMK avalik kirjalik enampakkumine kinnisasjade müügiks

24.09.2018

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) korraldab 09.10.2018 avaliku kirjaliku enampakkumise riigi omandis ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müügiks.  Loe edasi »

Lääneranna vallast

24. oktoobril 2017 jõustus Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Lääneranna vald.
Lääneranna vald asub Pärnu maakonnas.

 Lääneranna Vallavalitsus
 Jaama tn 1
 90302 Lihula linn
 Pärnu maakond
 Tel +372 472 4630

Kultuurikalender

Statistika

Rahvaarv: 5494 (01.01.2018 seisuga)
Pindala: 1361 km²
Suurim asula: Lihula (1220, 01.01.2018 seisuga)
Koole: 7
Lasteaedu: 1
Külasid: 150
Huvikoole: 2