Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 9. aprill kuni 11. juuni 2018Täiendav info hajaasustuse programmi alamlehel.

 Lääneranna valla veebileht täieneb jooksvalt. Puuduoleva info endiste omavalitsuste veebilehtedelt:

Uudised ja teated

Avaliku konkursi kutse

18.05.2018

Lääneranna Vallavalitsus korraldab läbirääkimistega pakkumusmenetluse Sihtasutuse Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskus, registrikood 90006561 (edaspidi SA) operaatortegevuse võõrandamiseks. SA on Lihula linnas tegutsev Lääneranna...  Loe edasi »

Lääneranna vallast

24. oktoobril 2017 jõustus Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Lääneranna vald.
Lääneranna vald asub Pärnu maakonnas.

  
Lääneranna Vallavalitsus
Jaama tn 1
90302 Lihula linn
Pärnu maakond
+372 472 4630

 

Statistika

Rahvaarv: 5494 (01.01.2018 seisuga)
Pindala: 1361 km²
Suurim asula: Lihula (1220, 01.01.2018 seisuga)
Koole: 7
Lasteaedu: 1
Külasid: 150
Huvikoole: 2