Lääneranna valla arengukava koostamise avalikud arutelud toimuvad:
  • 18.06.2018 kell 18:00 Kõmsi rahvamajas
  • 19.06.2018 kell 18:00 Lõpe klubis
  • 20.06.2018 kell 18:00 Varbla rahvamaja väikeses saalis
  • 21.06.2018 kell 18:00 Lihula kultuurimajas
Lääneranna valla arengukava lisainfo
 Lääneranna valla Lihulas asuv vallamaja ja kõik teeninduskeskused on seoses meeskonnakoolitusel osalemisega ning valla arengukava koostamisega suletud 27. juunil terve päev ning 28. juunil kell 9.00-14.00.
 Lääneranna valla veebileht täieneb jooksvalt. Puuduoleva info endiste omavalitsuste veebilehtedelt:

Uudised ja teated

Lääneranna vallast

24. oktoobril 2017 jõustus Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Lääneranna vald.
Lääneranna vald asub Pärnu maakonnas.

  
Lääneranna Vallavalitsus
Jaama tn 1
90302 Lihula linn
Pärnu maakond
+372 472 4630

 

Statistika

Rahvaarv: 5494 (01.01.2018 seisuga)
Pindala: 1361 km²
Suurim asula: Lihula (1220, 01.01.2018 seisuga)
Koole: 7
Lasteaedu: 1
Külasid: 150
Huvikoole: 2