Lääneranna valla uudised ja teated

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub reedel, 24. märtsil 2023. a algusega kell 12.00 Lihula vallamajas III korruse saalis.

Lääneranna Vallavolikogu istung 24. märtsil 2023

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub reedel, 24. märtsil 2023. a algusega kell 12.00 Lihula vallamajas III korruse saalis.

Lääneranna Vallavalitsus kujundas oma seisukoha volikogu esimehe Armand Reinmaa poolt esitatud volikogu otsuse eelnõule „Lääneranna valla haridusasutuste ümberkorraldamine" oma 17. märtsi 2023. a istungil.

Pressiteade

Lääneranna Vallavalitsus kujundas oma seisukoha volikogu esimehe Armand Reinmaa poolt esitatud volikogu otsuse eelnõule „Lääneranna valla haridusasutuste ümberkorraldamine" oma 17. märtsi 2023. a istungil.

Enefit Green AS selgitab 29. märtsil 2023 kell 17.00 Virtsu rahvamaja saalis (aadressil Pargi tn 4, Virtsu alevik) Virtsu olemasolevate tuuleparkide elukaart.

Enefit Green AS kutse Virtsu olemasolevate tuuleparkide arutelule 29. märtsil Virtsu rahvamajas

Enefit Green AS selgitab 29. märtsil 2023 kell 17.00 Virtsu rahvamaja saalis (aadressil Pargi tn 4, Virtsu alevik) Virtsu olemasolevate tuuleparkide elukaart.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 19. märtsil 2023. aastal algusega kell 12.00 Lääneranna Noortekeskuses.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek 19. märtsil 2023

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 19. märtsil 2023. aastal algusega kell 12.00 Lääneranna Noortekeskuses.

23.01.2023 - 23.02.2023 toimus Lääneranna valla tuuleparkide eriplaneeringu vallavolikogu asukoha eelvaliku otsuste eelnõude ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada eelnimetatud dokumentide kohta oma...

Lääneranna valla tuuleparkide eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuste eelnõude ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande avaliku väljapaneku tulemuste avalike arutelude teade

23.01.2023 - 23.02.2023 toimus Lääneranna valla tuuleparkide eriplaneeringu vallavolikogu asukoha eelvaliku otsuste eelnõude ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande avalik...

Lääneranna Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Lihula lasteaias ruumide rentimiseks.

Avalik kirjalik enampakkumine Lihula lasteaias ruumide rentimiseks

Lääneranna Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Lihula lasteaias ruumide rentimiseks.

Lääneranna Vallavalitsus teatab Lihula Sooaluste tee 7 detailplaneeringu eelnõu avalikustamisest. Planeeritav ala pindalaga 3,7 ha moodustab Lihula Sooaluse tee 7 katastriüksus (43001:001:1294, sihtotstarve 100% tootmismaa). Maa-alal asuvad või asusid kunagise Lihula sovhoosi veiselaudad....

Lihula Sooaluste tee 7 detailplaneeringu eelnõu avalikustamine

Lääneranna Vallavalitsus teatab Lihula Sooaluste tee 7 detailplaneeringu eelnõu avalikustamisest. Planeeritav ala pindalaga 3,7 ha moodustab Lihula Sooaluse tee 7 katastriüksus...

RMK on koostanud Illusaare riigimetsa majandamise kava projekti aastateks 2023-2032. Projektiga, ehk kinnitamata kavaga, on võimalik tutvuda RMK veebilehel https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad/kirjeldused-ja-metsatoode-kavad RMK ootab ...

Illusaare riigimetsa pikaajalise kava projekti valmimine ja kutse arutelule

RMK on koostanud Illusaare riigimetsa majandamise kava projekti aastateks 2023-2032. Projektiga, ehk kinnitamata kavaga, on võimalik tutvuda RMK veebilehel ...

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 12. märtsil 2023. aastal algusega kell 14.00 Lääneranna Noortekeskuses (Tallinna mnt 1a, Lihula linn).

Lääneranna Noortevolikogu koosolek 12. märtsil 2023

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 12. märtsil 2023. aastal algusega kell 14.00 Lääneranna Noortekeskuses (Tallinna mnt 1a, Lihula linn).

Riigikogu valimiste häälte teistkordne ülelugemine toimub Lääneranna vallamaja III korruse suures saalis (Jaama tn 1, Lihula linn, Lääneranna vald, Pärnu maakond) 6. märtsil 2023 algusega kell 10.00.

Riigikogu valimiste häälte teistkordne ülelugemine

Riigikogu valimiste häälte teistkordne ülelugemine toimub Lääneranna vallamaja III korruse suures saalis (Jaama tn 1, Lihula linn, Lääneranna vald, Pärnu maakond) 6. märtsil 2023 algusega kell 10.00.

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 21.03.2023.

Riigivara võõrandamine 21.03.2023

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 21.03.2023.

Keskkonnaamet annab teada, et on koostanud kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamise kavatsuse ja ootab sellele huvigruppide, eelkõige kohalike omavalitsuste ettepanekuid kuni 21. aprillini 2023.

Kaitse-eeskirjade eelnõude avalik väljapanek

Keskkonnaamet annab teada, et on koostanud kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamise kavatsuse ja ootab sellele huvigruppide, eelkõige kohalike omavalitsuste ettepanekuid kuni 21. aprillini 2023.

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 139 lg 3 alusel, et Lääneranna Vallavalitsuse 15.02.2023 korraldusega nr 98 kehtestati Lihula linna Penijõe tee 1a kinnistu (katastritunnus 41101:001:0893) detailplaneering. Planeeringuala suurus on 5,7 ha ja see on hoonestamata, maa-ala...

Lihula Penijõe tee 1a detailplaneeringu kehtestamine

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 139 lg 3 alusel, et Lääneranna Vallavalitsuse 15.02.2023 korraldusega nr 98 kehtestati Lihula linna Penijõe tee 1a kinnistu (katastritunnus...

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 87 lg 5 alusel, et Lääneranna Vallavolikogu võttis 09.02.2023 otsusega nr 89 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Matsi küla Matsi ja Maria kinnistute (katastritunnused 86301:001:0405 ja 86301:001:0407) detailplaneeringu. ...

Matsi küla Matsi ja Maria kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 87 lg 5 alusel, et Lääneranna Vallavolikogu võttis 09.02.2023 otsusega nr 89 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Matsi küla Matsi ja...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks.

Avalik elektrooniline enampakkumine kinnisasjade kasutamiseks andmiseks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks.

Näitan: 1-15
Elemente lehe kohta 15
of 39