Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Hajaasustuse programmi 2022 taotlusvooru eelinfo

Riigihalduse minister on käskkirjaga kinnitanud hajaasustuse programmi 2022. aasta taotlusvooru avamise tähtpäevaks 1. veebruari 2022 ning taotluste esitamise tähtpäevaks 1. aprilli 2022.

Hajaasustuse programmist saab toetust taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veevarustussüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Hiljemalt taotlusvooru avamise tähtpäeval avaldatakse Lääneranna Vallavalitsuse veebilehel informatsioon hajaasustuse programmi taotlusvormide ja juhendmaterjalide kohta.

Taotlusi koos kohustuslike lisadokumentidega saab Lääneranna Vallavalitsusele esitada alates 1. veebruarist 2022. a.