Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna Vallavolikogu istung 17. mail 2018

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. mail 2018. a kell 14:00 Lihula Kultuurimajas, aadressil Tallinna mnt 1a.

Päevakorra projekt:

 1. Kohtumine Politsei- ja  Piirivalveameti Lääne Prefektuuri Pärnu politseijaoskonna esindajatega
 2. Matsi sadama kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
 3. Lääneranna vallavara valitsemise kord I lugemine
 4. Lääneranna valla jäätmevaldajate registri põhimäärus
 5. Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord  I lugemine
 6. Lääneranna Vallavalitsuse hallatavate asutuste ümberkorraldamine
 7. Lääneranna valla hallatavate asutuste Lihula Muuseumi ning August Tampärgi nimelise Hanila Muuseumi töö ümberkorraldamine
 8. Teiste omavalitsuste üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine
 9. Ehitise peremehetuks tunnistamine
 10. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine
 11. Lääneranna Vallavolikogu 23.11.2017 nr 10 „Lääneranna Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine„ muutmine
 12. Arupärimisele vastamine