Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Uuring LUCAS 2018: maakasutuse ja maakatte testalade statistiline uuring

Euroopa Komisjoni statistikateenistuse Eurostati tellimusel viib eraettevõte Vides Eksperti läbi uuringu maakatte ja maakasutuse olukorra ja muutuste kohta Balti riikides. Uuring toimub 2018. aasta maist oktoobrini.

Eestis hõlmab uuring 1697 uuringupunkti. Uuringupunktid võivad asuda mis tahes tüüpi maakattel (põllumaa, rohumaa, mets, asulad, transpordivõrk jne). Maamõõtjad uurivad maakatet ja maakasutust, rohumaad, niisutuskorraldust ja maastiku struktuurilisi elemente.

Lisaks võetakse 150 punktis pealismulla proov. Proove analüüsitakse laboris ja kasutatakse keskkonnategurite hindamisega seotud eesmärkidel, näiteks Euroopa mullakaartide ajakohastamiseks, pinnasemudelite õigsuse kinnitamiseks ja mulla orgaanilise süsiniku sisalduse kui tähtsa kliimamuutusi mõjutava teguri mõõtmiseks.

Kaheksas uuringupunktis võetakse täiendavaid mullaproove mulla elurikkuse analüüsimiseks.

Maamõõtjatel on selged juhised kaardistada ja pildistada valitud punkte neid võimalikult vähe häirides ning mitte põhjustada vähimatki kahju, ka mitte uuringupunkti katvale saagile.

Kogutud teavet kasutatakse ainult Euroopat hõlmava statistika koostamiseks ning isiklikku laadi ega kinnistuid käsitlevat teavet ei säilitata. Uuringu LUCAS 2018 andmeid ei kasutata ja need ei ole sobivad põllumajandustoetuste kontrollimiseks.

Uuringu korraldajad ja läbiviijad paluvad vabandust võimalike ebameeldivuste eest.

Loe lisaks:

EUROSTAT