Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Matsi küla Matsi sadama kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

11.10.2017.a otsusega nr 127 võttis Varbla Vallavolikogu vastu Matsi sadama kinnistu detailplaneeringu ning suunas avalikule väljapanekule.
 
Avaliku väljapaneku ajal laekunud Easternlightestonia OÜ taotluse alusel täiendati detailplaneeringut ning lisati tehnohoone. Tegemist on telekommunikatsiooniseadmete majutamiseks kavandatud kuni 40 m2 suuruse hoonega. Tehnohoonest lähtuva mürauuringu alusel müranorme naaberkinnistutel ei ületata (ELLE OÜ, töö nr 18/SL/06, veebruar 2018).
 
Planeeringuala suurus on 1,69 ha ning hõlmab Matsi küla Matsi sadama kinnistut, tegemist on avalikus kasutuses oleva sadamaga. Detailplaneeringu eesmärk on hoonete rekonstrueerimine ja laiendamine, funktsionaalselt tervikuna toimivaks puhkealaks vajalike rajatiste planeerimine, autoparkla, paatide veeskamiskoha ning muulide planeerimine. Detailplaneering muudab Varbla valla üldplaneeringut.
 
Lääneranna Vallavolikogu võttis täiendatud detailplaneeringu uuesti vastu 17.mai otsusega nr 56 ning suunas avalikule väljapanekule.
 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 18.06-17.07.2018.a Lääneranna vallamajas tööpäeviti kell 9.00–17.00 ning valla kodulehel.
 
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult Lääneranna Vallavalitsuse aadressil Jaama tn 1, Lihula linn, Lääneranna vald või vallavalitsus@laaneranna.ee.