Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Valuste küla Adra ja Juure maaüksuste detailplaneeringu lõpetamine

Lihula Vallavalitsus algatas 22.09.2004.a korraldusega nr 448 Valuste küla Adra ja Juure maaüksuste (katastritunnused 41101:002:0065 ja 41101:002:0064) detailplaneeringu. Planeeringu eesmärk on Adra ja Juure maaüksustele elektri tootmiseks tuulegeneraatorite paigaldamine.

17.03.2018.a kirjaga nr 2018/8-1/199-1 edastas Lääneranna Vallavalitsus Adra ja Juure maaüksuste omanikule ja huvitatud isikule  kirja sooviga lõpetada Adra ja Juure maaüksuste detailplaneeringu koostamine ning palus kirjalikult edastada oma seisukohad planeeringu koostamise lõpetamise kohta 30 päeva jooksul, lisades, et huvi puudumise korral lõpetatakse planeeringu koostamine Lääneranna Vallavalitsuse poolt kirjas määratud vastamise tähtaja möödumisel. Planeeringust huvitatud isik Lääneranna Vallavalitsusega 30 päeva jooksul  ühendust ei võtnud ei ole.

Lääneranna Vallavalitsus lõpetas Valuste küla  Adra ja Juure maaüksuste detailplaneeringu menetluse 10.05.2018.a korraldusega nr 303. 

Korraldusega on võimalik tutvuda Lääneranna Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris