Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Rannaküla Jaana ja Kadakaranna kinnistute detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Varbla Vallavolikogu on 03.02.2005.a otsusega nr 3 Rannaküla Jaana kinnistu (katastriüksuse number 86301:005:0156) ja Kadakaranna kinnistu (katastriüksuse tunnus 86301:005:0150) detailplaneeringu. Planeeringu eesmärk on kinnistute liitmine ning üksikelamu planeerimine.

Varbla Vallavolikogu on 03.02.2005.a otsusega nr 3 Rannaküla Jaana kinnistu (katastriüksuse number 86301:005:0156) ja Kadakaranna kinnistu (katastriüksuse tunnus 86301:005:0150) detailplaneeringu. Planeeringu eesmärk on kinnistute liitmine ning üksikelamu planeerimine.
 
Planeeringust huvitatud isiku taotluse alusel lõpetas Lääneranna Vallavalitsus 17.05.2018.a korraldusega nr 345 Rannaküla Jaana ja Kadakaranna kinnistute detailplaneeringu koostamise. 
 
Korraldusega on võimalik tutvuda Lääneranna Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris