Lääneranna valla uudised ja teated

Nõudeliinid ja nõudepeatused Lihula liinigrupis

Alates juulikuust hakkas kehtima uus bussiliiniveo avaliku teenindamise leping Lihula liinigrupis. Varasemast enam on sõiduplaanides reise, mis on kas terves ulatuses või osaliselt käigus ainult nõudmisel ehk reisija poolt varem esitatud tellimuse alusel. Nõudeliinide kasutuselevõtmine võimaldab vältida hajaasustuses tihti ettetulevaid olukordi, kus buss sõidab ilma ühegi reisijata. Tänu selliste tühisõitude ärajätmisele saab pakkuda täiendavaid sõiduvõimalusi mõnes teises piirkonnas.

NÕUDELIINID
Maakonna bussiliinide nr L12 Lihula – Rumba – Kloostri – Lihula ja nr L18 Lihula – Matsalu – Saastna – Lihula sõiduplaanides on reisid, mis on käigus ainult nõudmisel. Selleks, et buss tuleks sõiduplaanis ettenähtud päeval ja kellaajal peatusesse, tuleb reisijal oma sõidusoov edastada bussifirmale hiljemalt sõidule eelneva päeva kella 18.00-ks. Kui reisija tellib bussi lisaks endale veel ka teistele inimestele, siis tuleb see info edastada bussifirmale. Lähtuvalt reisijate arvust saadab bussifirma liinile sobivas suuruses sõiduki, milleks võib väga väheste reisijate korral olla ka sõiduauto.

NÕUDEPEATUSED
Peatused Käärdi, Rumba, Ridaseristi, Voose, Mäense, Salevere, Kõera, Mõisaküla, Massu, Uue-Virtsu, Kõmsi kool, Hanilaristi, Rame, Pivarootsi ja Nehatu on sõiduplaanide kohaselt mõningatel reisidel nõudepeatused. Nõudepeatuseid teenindatakse ainult reisijalt tulnud tellimuse alusel. Selleks, et reisija saaks sõiduplaanis ettenähtud päeval ja kellaajal minna nõudepeatusest bussile, tuleb tal oma sõidusoov edastada bussifirmale hiljemalt sõidule eelneva päeva kella 18.00-ks. Kui reisija soovib väljuda sõiduplaanijärgses nõudepeatuses, siis piisab vastava info edastamisest bussijuhile bussi sisenedes.

OLULINE
Kui reisija on tellinud nõudeliini bussi, aga ta ei soovi siiski sõita, siis tuleb tal sellest esimesel võimalusel teavitada bussifirmat.

LISAINFO
Bussifirma GoBus AS infotelefon nõudeliinide tellimiseks ja bussiinfo küsimiseks on 12012. Nõudeliinide tellimise korral tuleb reisijal anda bussifirmale oma kontakttelefoni number.

MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskuse infotelefon on 17018 ja veebileht on pytk.ee.

Kõikide ühistranspordiliinide sõiduplaanid on kättesaadavad riikliku ühistranspordiregistri veebilehelt peatus.ee.

Piletisüsteemi veebileht on parnu.pilet.ee ning infotelefonid on 611 8000 (AS Ridango, bussikaartide sulgemine ja rikked, piletiostu nõustamine, 24 tundi, tasuta) ja 11 800 (24 tundi, 0,74€ minut). 

Pärnumaa Ühistranspordikeskus