Lääneranna valla uudised ja teated

Lääneranna vald korraldab vallaelanikuks registreerimise kampaania

Kuivõrd maal on elamistingimused oluliselt keerulisemad kui linnas, nõuab elu maal tugevaid inimesi. Et rasketes oludes oleks lihtsam toime tulla, korraldab Lääneranna Vallavalitsus praegustele ja tulevastele vallakodanikele kampaania, mille käigus loositakse välja kaks töökorras ratastraktorit T-150K.

1970. aastate algul Ukrainas, Harkovis tootmisele tulnud traktor T-150K oli omal ajal üks võimsamaid, kiiremaid ja moodsamaid ratastraktoreid. Tehnilises kirjelduses on ära märgitud nende kolmediapasooniline, mehaaniline, alaliselt sidestatud hammasratastega, hüdrosiduritega ja käiguaeglustiga käigukast, mis koos jaotuskastiga võimaldab kasutada 12 kiirust edaspidi ja 4 kiirust tagurpidi sõitmiseks. Traktoril on sõltumatu jõuvõtuvõll.

Tulenevalt Lääneranna valla arengukavast aastateks 2018–2028, mille 2028. aasta visooniks on tõsiasi, et ettevõtluseks on loodud mitmekesised võimalused, soovib Lääneranna Vallavalitsus korraldada 1.–31. detsembrini 2018 Lääneranna valla elanikuks registreerimise kampaania, kus loosi läheb kaks (2) Lääneranna Vallavalitsusele kuuluvat traktorit T-150K (edaspidi auhind), mille ühe ühiku hinnanguline väärtus on 1500–4000 eurot. Tänapäeval sobivad antud ratastraktorid suurepäraselt silo tallamiseks, saha olemasolul lume lükkamiseks ja muudeks põllumajanduslikeks otstarveteks.

Kampaania tingimused


1.1. Esimene auhind loositakse välja kõikide elanike vahel, kes esitavad elukohateate perioodil 1.–31. detsember 2018 rahvastikuregistrisse Lääneranna valla elanikuks registreerimiseks ning kelle elukoht on 1. jaanuari 2019 seisuga rahvastikuregistri andmetel Lääneranna vald.

1.2. Teine auhind loositakse välja kõikide elanike vahel, kelle elukoht on 1. jaanuari 2019 seisuga rahvastikuregistri andmetel Lääneranna vald.

1.3. Kampaania auhinnad loositakse välja 14. jaanuaril 2019.

1.4. Võitjatega võetakse personaalselt ühendust kampaania loositulemuste selgumisel, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul alates loositulemuste selgumisest.

1.5. Kampaania tulemused tehakse teatavaks hiljemalt viie tööpäeva jooksul Lääneranna Vallavalitsuse veebilehel www.laanerannavald.ee ja Lääneranna valla ajalehe Lääneranna Teataja portaalis ajaleht.laaneranna.ee.

1.6. Kampaania võitjatega sõlmitakse 14 päeva jooksul peale kampaania tulemuste kinnitamist kinkeleping.

1.7. Kampaania võitja kohustub hüvitama Lääneranna Vallavalitsusele auhinna väärtuse summas 3000 eurot juhul, kui ta registreerib end perioodil 1. jaanuar 2019 – 31. märts 2019 rahvastikuregistris teise kohaliku omavalitsusüksuse elanikuks.

1.8. Kampaania võitjad võivad oma auhinnast loobuda 14 päeva jooksul peale kampaania tulemuste kinnitamist, esitades Lääneranna Vallavalitsusele vastavasisulise kirjaliku avalduse elektrooniliselt vallavalitsus@laaneranna.ee või postiga aadressil Jaama tn 1, Lihula 90302.

1.9. Auhinnast loobumise korral ei saa kampaania võitjad rahalist kompensatsiooni auhinna hinnangulise väärtuse ulatuses.

1.10. Auhinnast loobumise korral uut loosimist ei korraldata.

Elukohateate esitamine

Elukohateadet on võimalik esitada:

  • Lääneranna vallavalitsuses või selle teeninduskeskuses kohapeal;
  • posti teel, lisades elukohateatele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest, aadressile Jaama tn 1, Lihula 90302;
  • digitaalselt allkirjastatud teate elektrooniliselt e-postiaadressile vallavalitsus@laaneranna.ee;
  • kasutades rahvastikuregistri e-teenust teabeväravas eesti.ee (allkirjastamine ID-kaardi või mobiil-IDga).