Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Puuetega inimeste eluruumide kohandamise projekt Lääneranna vallas

Puuetega inimeste eluruumide kohandamise taotluste vastuvõtuperiood algab 8. aprillil 2019 ja lõpeb 13. mail 2019.

Projekti eesmärk on Lääneranna valla puuetega inimestele läbi eluruumi kohandamise tagada paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused ning suurendada iseseisvat toimetulekut, tagades läbi selle puuetega inimeste võrdsed võimalused ühiskonnaelus osalemisel.

Projekti tulemusel kohandatakse Lääneranna vallas kuni 6 puudega inimese kodu nende vajadustele vastavaks. Eluruumide kohandamine võimaldab puudega inimeste iseseisvat toimetulekut, vähendab hooldajate hoolduskoormust ja loob ebasobiva elukeskkonna tõttu tööturult eemal olijatele eeldused osaleda tööturul.

Eluruumi kohandamist saab taotleda isik, kellel on tuvastatud puude raskusaste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõistes ja kellel on sellekohane kehtiv otsus.

Projekti rahastavad Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond ja Lääneranna Vallavalitsus.

Täiendav info ja taotlusvormid on leitavad projekti alamlehelt.

Euroopa Liit Regionaalarengu Fond