Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Mereäärse küla Ootuse kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek 05.07-06.08.2019

Lääneranna Vallavalitsus teatab Mereäärse küla Ootuse kinnistu detailplaneeringu eelnõu (eskiisi) avalikust väljapanekust, mis toimub 05.07-06.08.2019. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda tööpäeviti Lääneranna Vallavalitsuses (Jaama tn 1, Lihula linn) ja Lääneranna valla veebilehel.

Lääneranna Vallavolikogu algatas 17.01.2019.a otsusega nr 115 Mereäärse küla Ootuse kinnistu detailplaneeringu. Planeeringuga kavandatakse kinnistule elamu ja kuni 2 abihoone rajamist ca 1,6 ha suurusele alale. Planeeringuala piirneb Läänemerega ning jääb ehituskeeluvööndisse. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Varbla valla üldplaneeringu muutmiseks ehituskeeluvööndi vähendamise osas.