Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Pärnu maakonna looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine ja piiranguvööndi ulatuse määramine

Keskkonnaministri 30. oktoobri 2019 käskkirjaga nr 697 algatati Pärnu maakonna looduse üksikobjektide kaitse alla võtmise ja piiranguvööndi ulatuse määramise menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

  • Kaitse alla võetakse Eespere künnapuu, Lindi pärnad (3 tk) ja Puhtu tamm ning Puhtu mänd.
  • Täpsustatakse 75 kaitstava looduse üksikobjekti asukohad ja määratakse neid ümbritsevate piiranguvööndite ulatus.

Eelnõude, seletuskirjade ja kaardimaterjalidega saab tutvuda avalikustamise ajal 05.04.2021 kuni 30.04.2021 Keskkonnaameti veebilehel aadressil:
https://www.keskkonnaamet.ee/et/parnu-maakonna-looduse-uksikobjektide-kaitse-alla-votmine-ja-piiranguvoondi-ulatuse-maaramine

Oma parandusettepanekud ja vastuväited määruste eelnõude kohta saab esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Roheline 64, Pärnu 80010) hiljemalt 30.04.2021.