Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna Vallavolikogu istung 10. juunil 2021

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 10. juunil 2021. a algusega kell 14.00 Lihula Kultuurimajas aadressil Tallinna mnt 1a Lihula linn.


Päevakorra projekt:

 1. Lääneranna valla 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
 2. Lääneranna valla 2021. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine
 3. Osaühing Lihula Soojus põhikirja kinnitamine
 4. Lääneranna Vallavolikogu töökorra muutmine (II lugemine)
 5. Lääneranna Vallavolikogu 17.01.2019. a määruse nr 45 „Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise kord" muutmine
 6. Lääneranna Muuseumide nõukotta esindaja nimetamine
 7. Loa andmine kinnisasja omandamiseks (Kase-Marika, Jürna)
 8. Eratee avalikuks kasutamiseks määramine (Mereäärse tee)
 9. Vallavara omandamine (Lasteaia 4, Lihula linn)
 10. Vallavara omandamine (Jaama 22, Lihula linn)
 11. Vallavara võõrandamine
 12. Hoonestusõiguse seadmine
 13. Matsi külas Matsi ja Maria kinnistutele detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
 14. Hõbesalu küla Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
 15. Lääneranna Vallavolikogu 09.11.2017. a otsuse nr 3 „Lääneranna Vallavolikogu komisjonide moodustamine" muutmine
 16. Lääneranna Vallavolikogu finants- ja maaelukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
 17. Volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine
 18. Informatsioon