Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Mittetulundusliku tegevuse toetuste infotund 20. veebruaril

Lääneranna Vallavalitsus annab teada, et 20. veebruaril 2024 kell 17.00 toimub mittetulundusliku tegevuse toetuste infotund Lihula Kultuurimaja peeglisaalis.
Toetusi on kaks eri liiki: ürituste korraldamiseks ja projektide läbiviimiseks. Ürituse toetuse raames toetatakse mittetulundusühinguid, sihtasutusi ja seltsinguid vallale ja valla elanikele suunatud ürituste korraldamisel. Projektitoetuse raames on võimalik toetust taotleda vallale ja valle elanikele suunatud tegevuste ja investeeringute tegemisel. Mõlema toetuse maksimaalne summa on 2000 eurot taotleja kohta. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. märts 2024.

Taotlusi hindab 5-liikmeline komisjon, kes hindab taotlusi lähtudes neljast hindamiskriteeriumist:

  1. tegevuse vastavus valla arengukavale;
  2. elanikkonna kaasatus ja kasusaajate arv;
  3. eelarve selgus ning põhjendatus;
  4. piirkondade tasakaalustatud areng.

Igale hindamiskriteeriumile antakse hinnang skaalal 0–4 ning taotlused, mille hindajate kaalutud hindepunktide aritmeetiline keskmine on väiksem kui 2,0, jäetakse rahuldamata.

Tegemist on teise uuendatud korra alusel korraldatava taotlusvooruga. Detsembris laekunud taotluste menetlemise ja hindamise tulemusena paneb nii vallavavalitsus kui ka hindamiskomisjon taotlejatele südamele, et taotluste koostamisel jälgitaks hoolega, mida on taotlusvormis küsitud ning sellele ka vastatakse.

Hindamiskomisjoni esimehe Nele Sõbra sõnul oli detsembris toimunud taotluste üldine kvaliteet nõrk. „Avaliku raha kasutamisel lasub taotlejatel suur vastutus ja sellesse ei tohiks suhtuda kergekäeliselt. Projektidel on hindamiskriteeriumid, mida tuleb taotlust kirjutades silmas pidada. Kui nõuetele ei vastata, on hindeks null. Detsembri taotlustevoorus paluti kõikidel kirjeldamata jäänud kriteeriumid järelpärimise käigus täpsustada. Edaspidi ei saa me toatlejatele sellisel moel vastu tulla, sest see oleks ebaõiglane korrektselt taotluse koostanute osas." lisab Sõber.

Täiendavalt on võimalik kogu kalendriaasta vältel esitada kaasfinantseerimise toetuse taotlusi, mille eesmärgiks on erinevatest fondidest või programmidest rahastatud projektide omaosaluse finantseerimine. Toetuse taotlemise eelduseks on kolmanda isiku poolt projekti vähemalt osaline rahastamine ning koos taotlusega tuleb esitada kolmandale isikul esitatud projektitaotlus ning selle rahastamist kinnitav dokument.

Kui jääte taotluse koostamisega hätta või tekib sellega seoses küsimusi, siis võtke ühendust arendusspetsialist Raina Jeebergiga telefonil 5560 9918 või e-posti aadressil raina.jeeberg@laanerannavald.ee.