Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna Vallavolikogu istung 13. juunil 2024

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 13. juunil 2024. a algusega kell 15.00 Lihula vallamaja III korruse saalis (Jaama tänav 1 Lihula linn). 

Päevakorra projekt:

  1. Osaühingu Lääneranna Haldus asutamine
  2. Rahalise kohustuse võtmine ja loa andmine hankelepingu sõlmimiseks
  3. Laenu võtmine
  4. Lääneranna Vallavolikogu 10.06.2021 otsuse nr 268 "Vallavara omandamine" muutmine
  5. Lääneranna valla 2023. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
  6. Lääneranna Vallavolikogu 23.11.2017 määruse nr 3 „Lääneranna Vallavalitsuse põhimäärus" muutmine
  7. Lääneranna valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
  8. Lääneranna Vallavolikogu 10.02.2022 määruse nr 12 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine
  9. Seisukoha andmine „Lääneranna Vallavalitsuse 28.03.2024 korraldusele nr 139 "Vallavara kasutusse andmine (Metsküla, Kooli)" muutmine"