Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2022. a taotlusvoor

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja EMKF meetme 3.3 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine " 2022. aasta taotlusvooru

Projektitoetuse taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades:

1. Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine. Toetusvahendite maht 73 578,72 €.

2. Majandustegevuste mitmekesistamine. Toetusvahendite maht 73 067,76 €.

3. Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine. Toetusvahendite maht 83 287,03 €.

4. Kalandus/merendus traditsioonide edendamine ja sotsiaalse heaolu edendamine. Toetusvahendite maht 25 548,17 €.

Projektitoetuste taotlusi saab esitada e-PRIA keskkonnas 24.jaanuar - 2.veebruar 2022.

Tegemist on rahastusperioodi viimase taotlusvooruga ning vahe selle ja järgmise taotlusvooru vahel võib olla tavapärasest pikem.

Info ja konsultatsioonid: telefon +372 5301 9815, e-post: info@lrs.ee.

Abimaterjalid taotluse koostamiseks MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts koduleheküljel www.lrs.ee alajaotuses"abimaterjalid ja nõustamisvõimalused.