Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna valla erateedele kruusa eraldamise toetus

Lääneranna Vallavolikogu on kehtestanud valla erateedele kruusa eraldamise korra, mille eesmärk on toetada erateede omanikke teede seisukorra parandamisel.

2022. aastal on valla eelarves planeeritud toetusteks 10 tuhat eurot.

Toetust saab taotleda isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on 1. jaanuari seisuga on Lääneranna vald ja kes omab Lääneranna valla haldusterritooriumil erateed või kasutab erateed lepingu või teeservituudi alusel. Tee, millele toetust taotletakse, ei tohi olla suletav värava, tõkkepuu jms või sissesõitu keelava märgiga.

Kruusa eraldatakse 20 tonni 100 meetrise teelõigu kohta, kuid mitte rohkem kui 100 tonni ühe taotleja ja eratee kohta.

Taotleja korraldab eraldatud kruusa ostmise, veo ja teele laotamise ning katab kõik töödega seotud kulud.

Lääneranna vallavalitsus hüvitab tööde teostamise järgselt toetusaluse kruusa koguse maksumuse kuludokumentide alusel Lääneranna Vallavalitsuse poolt kehtestatud kruusa maksumuse piirhinna ulatuses. Lääneranna Vallavalitsus on kehtestanud kruusa maksumuse piirhinnaks 10 (+ käibemaks) eurot tonni kohta.

Taotlejatest tekib pingerida, mille moodustamise aluseks on järgmised põhimõtted:

  1. suurim kasusaajate hulk
  2. võrdsete kasusaajate hulga korral taotluse varasem esitamine

Toetuse peab ellu viima 120 päeva jooksul pärast kruusa eraldamise otsuse jõustumist.

Toetuse taotlemiseks tuleb saata täidetud taotlusvorm digitaalselt allkirjastatult aadressile vallavalitsus@laaneranna.ee või tuua Lääneranna Vallavalitsusse aadressil Jaama tn 1, Lihula linn.

2022. aastal võetakse taotlusi vastu 11. juunini 2022.

 

Täiendav info:
Urmas Osila
majandusosakonna juhataja