Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna Vallavolikogu istung 12. märtsil 2020

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 12. märtsil 2020. a algusega kell 14.00 Lihula vallamajas aadressil Jaama tänav 1, Lihula linn.

Päevakorra projekt:

  1. Matsalu piirkonna turismi arengukava tutvustamine
  2. Koolieelse lasteasutuse õpetajate ja õpetaja abide puhkuse kestus
  3. Kõmsi Lasteaed-Algkooli põhimäärus
  4. Vallavara võõrandamine
  5. Vallavara omandamine
  6. Kinnisasja vahetamine otsustuskorras
  7. Lääneranna valla jäätmekava koostamise algatamine aastateks 2020-2025
  8. Hinnangu andmine
  9. Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 üle vaatamine ja aastateks 2020-2031 kinnitamine
  10. Lääneranna valla haridusvõrgu arengukava arutelu