Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna Vallavolikogu istung 16. mail 2019

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. mail 2019. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas.

Päevakorra projekt:

 1. Lääneranna valla 2019. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine
 2. Lääneranna Vallavolikogu 23.11.2017 määruse nr 4 „Lääneranna Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhend" muutmine
 3. Lääneranna valla heakorraeeskiri I lugemine
 4. Lääneranna Vallavolikogu 14.12.2017 määruse nr 7 „Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine" muutmine
 5. Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord
 6. Arvamuse andmine Keskkonnaameti 09.01.2019. a korralduse „Mihkli II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine" eelnõule
 7. Arvamuse andmine Keskkonnaameti 09.01.2019. a korralduse "Geoloogilise uuringu loa andmine Mihkli II uuringuruumis" eelnõule
 8. Lääneranna vallale kuuluva 8630015 Puhkeküla tee kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks
 9. Kinnisasja omandamise loataotluse läbi vaatamata jätmine (Lõpetagune)
 10. Käru külas asuva elamu ja Poanse külas asuva loomakasvatushoone peremehetuse tuvastamine
 11. Osalemine Interreg Central Baltic välisprojektis "Nature Access to All"
 12. Revisjonikomisjoni 2019. aasta tööplaani kinnitamine