Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna Vallavolikogu istung 17. oktoobril 2019

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. oktoobril 2019. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas.

Päevakorra projekt:

  1. Lääneranna Muuseumide arengukava 2020–2026 kinnitamine (II lugemine)
  2. Lääneranna haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO põhimäärus
  3. Lääneranna valla 2019. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine
  4. Lääneranna valla eelarvestrateegia 2020-2023 kinnitamine
  5. Lääneranna Vallavolikogu 15.02.2018 määruse nr 17 „Lääneranna Vallavolikogu töökord" muutmine
  6. Lihula Vallavolikogu 28.05.2009 otsuse nr 19 „Kohanime määramine" osaline kehtetuks tunnistamine
  7. Osalemine Interreg Central Baltic välisprojektis "Railway Heritage" ja loa andmine lepingu sõlmimiseks
  8. Vallavara omandamine
  9. Vallavara võõrandamine
  10. Rahvaalgatusel esitatud otsuse eelnõu „Ujula rajamine Lihula linna" arutelu