Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna Vallavolikogu istung 18. jaanuaril 2018

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 18. jaanuaril 2018. a kell 15:00 Lihula Kultuurimajas, aadressil Tallinna mnt 1a.

Päevakorra projekt:

1. OÜ Südamekodud informatsiooni ärakuulamine

2. Lääneranna Vallavolikogu 23.11.2017. a otsuse nr 12 „Lääneranna Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri ning koosseisu kinnitamine" muutmine

3. Omaosaluse garanteerimine (projekt „Lihula Piirimäe tootmis- ja ettevõtlusala arendamine")

4. Omaosaluse garanteerimine (projekt „Virtsu ettevõtluskeskus, ala kommunikatsioonide väljaehitus")

5. Lääneranna valla koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

6. Lääneranna valla lasteaiaõpetaja töötasu alammäära kehtestamine

7. Lääneranna valla 2018. aasta eelarve I lugemine

8. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts liikmeks astumine

9. Pärnu maakonna sümbolite (lipp ja vapp) kasutamise korraldamise ning Pärnumaa Vapimärgi andmise korraldamise delegeerimine mittetulundusühingule Pärnumaa Omavalitsuste Liit

10. Lääneranna valla sümboolikakonkursi nurjunuks tunnistamine

11. Rahalise kohustuse võtmine

12. Lääneranna Vallavolikogu maaelukomisjoni koosseisu kinnitamine

13. Lääneranna Vallavolikogu 09.11.2017 määruse nr 2 „Vallavolikogu esimehele, liikmetele, volikogu alatiste komisjonide esimeestele ja liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord" muutmine

14. Lääneranna Vallavolikogu töökord I lugemine

15. Lääneranna valla põhimäärus I lugemine