Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna Vallavolikogu istung 22. augustil 2019

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 22. augustil 2019. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas.

Päevakorra projekt:

  1. Vallavara tasuta kasutusse andmine
  2. Hoonestusõiguse seadmine
  3. Lääneranna Vallavolikogu 14.12.2017 määruse nr 7 „Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine" muutmine )
  4. Lääneranna valla jäätmehoolduseeskiri (I lugemine)
  5. Lääneranna Muuseumide arengukava 2020–2026 kinnitamine (I lugemine)
  6. Omaosaluse garanteerimine
  7. Vallavolikogu esimehe lähetusse suunamine
  8. Seisukoha võtmine Eesti Leegioni Sõprade Klubi taotluse suhtes