Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna Vallavolikogu istung 7. oktoobril 2021

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 7. oktoobril 2021. a algusega kell 14.00 Lihula vallamaja III korruse saalis (Jaama tn 1, Lihula linn).

Päevakorra projekt:

 1. Informatsioon tuuleparkide eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju hindamise väljatöötamise kavatsuste avalikustamise korraldamiseks
 2. COVID-19 eriolukorras investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse taotlemine
 3. Hoonestusõiguse seadmine
 4. Loa andmine kinnisasja omandamiseks (Vanastu)
 5. Ehitiste peremehetuse tuvastamine (Lihula linn, Mäe tn 2)
 6. Ehitiste peremehetuse tuvastamine (Kirbla küla, Matsiantsu)
 7. Ehitise peremehetuse tuvastamine (Raheste küla, Sillaste)
 8. Ehitise peremehetuse tuvastamine (Lihula linn, Tööstuse tn 1)
 9. Lääneranna Vallavolikogu 21.06.2018 määruse nr 25 "Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord" muutmine
 10. Lääneranna valla jäätmehoolduseeskiri (teine lugemine)
 11. Lääneranna valla eelarvestrateegia 2021-2024 kinnitamine