Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna Vallavolikogu istung 9. detsembril 2021

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 9. detsembril 2021. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas (Tallinna mnt 1a, Lihula linn).

Päevakorra projekt:

  1. Lääneranna vallale kuuluva Väike-Sepa kinnisasja koormamine reaalservituudiga Sepa kinnisasja kasuks
  2. Loa andmine kinnisasja omandamiseks (Kalmeta)
  3. Lääneranna Vallavolikogu 14.12.2017 määruse nr 7 "Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine" muutmine
  4. Vaideotsus Lääneranna Vallavolikogu 25.11.2021. a otsusele nr 5 „Volikogu komisjonide koosseisude kinnitamine" Meelis Malk poolt esitatud vaide tagastamine
  5. Vallavanema asetäitja kinnitamine
  6. Lääneranna Vallavolikogu 15.02.2018 määruse nr 11 "Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" muutmine
  7. Lääneranna valla lasteaiaõpetaja töötasu alammäära kehtestamine
  8. Lääneranna valla eelarvestrateegia 2022-2025 kinnitamine
  9. Lääneranna valla 2022. aasta eelarve I lugemine