Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

MTÜ Hanila Toetusgrupp taotlusvoor läheneb

Hanila valla toetusgrupp on muutnud oma nimetust ja põhikirja. Uueks nimeks on MTÜ Hanila toetusgrupp. Muudatusi viiakse jooksvalt sisse äriregistris.
Ühingu peamiseks eesmärgiks on endise Hanila valla piirkonna majandusliku ja kultuurilise arengu edendamine tuuleparkide poolt toodetud elektrienergia abil.

Taotlusvormide jaoks ei ole hetkel veel uue nimega logo, see lisatakse vormidele hiljem.

Seoses muudatustega põhikirjas on tehtud ka muudatusi toetuste andmise korras ja vormides. Kõige suurem muudatus on see, et toetust ei saa küsida enam valla hallatav asutus ning abikõlblik on praktiliselt ainult mittetulundusühing. See tuleneb sellest, et ühing ei saa oma liikmetele toetust anda ja vald on ühingu liige. Teise olulise momendina peab välja tooma seoses valla kuulumisega ühingusse, et taotleja peab näitama taotluses oma juhatuse liikmete kuulumist valla juhtorganitesse. See tähendab, et tuleb ära näidata, kui taotleja juhatuse liige on vallavolikogu või vallavalitsuse liige, sõltumata sellest, kes juhatuse liikmetest taotluse esitab.
Taotlus tuleb esitada toetuste andmise korras ettenähtud tähtajaks digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile toetusgrupp@laaneranna.ee.
Paberkandjal saab allkirjastatud taotluse esitada Hanila teeninduspunkti Kõmsil. Paberkandjal esitamisel tuleb ilma digiallkirjata taotlus saata lisaks elektrooniliselt eelpool toodud e-posti aadressile.

Toetuste andmise kord, taotluste esitamise tähtajad ja taotlusvormid on leitavad Lääneranna valla veebilehelt.


MTÜ Hanila Toetusgrupp