Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Peremehetu ehitise arvele võtmise teade

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et on võtnud peremehetu ehitisena arvele küüni ehitisregistri koodiga 121387332.

Ehitis asub Pärnumaal Lääneranna vallas Soovälja külas Kuuri maaüksusel katastritunnusega 43001:001:0527.
Teadaoleva viimase omaniku kohta andmed puuduvad.
Vastuväited ehitise peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada 11. oktoobriks 2022 Lääneranna Vallavalitsusele aadressil Jaama tn 1, Lihula linn, 90302 Pärnumaa, e-post vallavalitsus@laaneranna.ee, tel 4724630.