Detailplaneeringud (menetluses)

« Tagasi

Piha tuulepargi detailplaneering

Algatamine

Piha tuulepargi detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõjude strateegiline hindamine algatati Lääneranna Vallavolikogu 20.06.2019.a otsusega nr 152.

Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsus

Piha tuulepargi detailplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta ettepanekute küsimine

Detailplaneeringu eelnõu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek