Planeeringute teated

« Tagasi

Matsalu rahvuspargi ja Kasari jõe lähialade kasutuse uuringu tutvustus ja arutelu

Consultare OÜ koostas Matsalu Rahvuspargi ja Kasari jõe lähialade kasutuse uuringu. Uuringu peamine fookus oli piirkonna juurdepääsudel ja üleujutusaladel eesmärgiga saada teavet olemasolevate ja vajalike uute avalike juurdepääsude, parklate jm taristu planeerimiseks Matsalu rahvuspargi ja Kasari jõe lähialadel, samuti ranna- ja kalda ehituskeeluvööndi ning kõrgveepiiri määramiseks Kasari jõe piirkonnas.

Uuringu tulemusi kasutatakse Lääneranna ja Lääne-Nigula valla üldplaneeringute koostamisel.

Uuringuga on võimalik tutvuda: https://www.dropbox.com/sh/zcx833b8lervki6/AABwH8iPwDVtHNZXShG03TRga?dl=0

Uuringu tulemuste tutvustus ja arutelud toimuvad:
1) 16.06.2020 kl 11.00 Lihula vallamaja III korruse saal (Jaama tn 1, Lihula)
2) 16.06.2020 kl 15.00 Rõude külamajas

Täpsem info:
Margus Källe, margus.kalle@laaneranna.ee, tel. 472 4637
Janno Randmaa, janno.randmaa@laanenigula.ee, tel. 472 5045

 

Matsalu rahvuspargi ja Kasari jõe lähialade kasutuse uuringu koostamist rahastatakse Euroopa Liidu Struktuuritoetuste meetmest 2014-2020.12.1 Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu.
Valdkond: 2014-2020.12.1.4 Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus
06.05.2019-05.08.2019 taotlusvoor: Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus - üldplaneeringu koostamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid
Projekti nr: 2014-2020.12.01.19-0098

Projekti partnerid on Lääneranna ja Lääne-Nigula vald.