Planeeringute teated

« Tagasi

Matsi küla Haavasalu ja Raespa küla Arno kinnistu detailplaneeringute menetluse lõpetamine

Lääneranna Vallavalitsus teatab kahe detailplaneeringu koostamise lõpetamisest. 

Matsi küla Haavasalu kinnistu detailplaneering algatati 25.08.2004.a otsusega nr 40 ning planeeringu eesmärgiks oli kinnistu ehitusõiguse ja hoonestusprintsiipide määramine, paadilautri ja kraavide süvendamine ning maa sihtotstarbe muutmine. Planeering lõpetati Lääneranna Vallavalitsuse 25.09.2019.a korraldusega nr 596. 

Raespa küla Arno kinnistu detailplaneering algatati Varbla Vallavolikogu 11.12.2001.a otsusega nr 50. Planeeringu eesmärk oli paadikuuri, võrgukuuri ja administratiivhoone rajamine, sadama süvendamise mahu ja ulatuse planeerimine ning juurdepääsu lahendamine kinnistule. Detailplaneeringu koostamine lõpetati Lääneranna Vallavolikogu 25.09.2019.a korraldusega nr 598. 

Korraldustega on võimalik tutvuda Lääneranna Vallavalitsuses (Jaama tn 1, Lihula linn) ja Lääneranna Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris