Projekteerimisteated

« Tagasi

Koonga ümbersõidutee projekteerimistingimuste avatud menetluse teade

Lääneranna Vallavalitsus korraldab avatud menetluse projekteerimistingimuste andmiseks Koonga külas Õunapuu kinnistut, Sootsa kinnistut, Kiisa tee kinnistut, Rehe kinnistut Antsu kinnistut, Kungla põld kinnistut ning Aiamaa kinnistut läbiva Koonga külakeskusest ümbersõidutee rajamiseks vajaliku ehitusprojekti koostamiseks.

Uue, ca 1500 m pikkuse, teelõigu rajamise eesmärk on suunata Koonga dolokivi kaevandust teenindavad raskeveokid ümber Koonga külakeskuse hoonestatud piirkonnast, seega parandada piirkonnas elukeskkonda ning liiklusohutust.

Projekteerimistingimustega kavandatav on kooskõlas täna kehtiva Koonga Vallavolikogu 28.04.2016 määrusega nr 13 kehtestatud Koonga valla üldplaneeringuga, kus joonisel nr 3 (maardlad ja tehnorajatised) on  planeeritud nimetatud ümbersõidutee üldine asukoht seoses vajadusega korraldada lähedal asuvast Koonga dolomiidimaardlast kaevise väljavedu.

Projekteerimistingimuste eelnõu materjalidega ja Transpordiameti, Maaeluministeeriumi, Terviseameti ja Rahandusministeeriumi kooskõlastusega saab tutvuda 01.06-15.06.2021 aadressil www.laanerannavald.ee/projekteerimisteated.

Ehitistegistris esitatud taotlusega saab tutvuda www.ehr.ee (vajalik ID kaardiga sisselogimine).

Lääneranna vallavalitsus teeb ettepaneku korraldada avalik menetlus ilma avalikku istungit läbi viimata.

Arvamusi ja ettepanekuid võib esitada Lääneranna Vallavalitsusele avalikustamise perioodil e-postiga aadressil vallavalitsus@laaneranna.ee või postiga aadressil Jaama tn 1, Lihula linn, 90302 Pärnu maakond.

Lisainfo: planeeringute spetsialist Kaire Koitne, e-post kaire.koitne@laaneranna.ee, telefon 56918606 või arendusjuht Margus Källe, e-post margus.kalle@laaneranna.ee.