Projekteerimisteated

« Tagasi

Lõpe päikeseenergia moodulite projekteerimistingimuste avatud menetluse teade

Lääneranna Vallavalitsus korraldab avatud menetluse projekteerimistingimuste andmiseks Lõpe külas kõrvuti asetsevatele Haavikumäe kinnistule (33402:002:0076) ja Madise-Aadu  kinnistule (33402:002:0265) ehitusloakohustuslike päikeseenergia moodulite rajamiseks vajaliku projekti koostamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu materjalidega ja keskkonnamõju eelhinnanguga ning Transpordiameti, Keskkonnaameti ja Rahandusministerrimiumi  seisukohtadega saab tutvuda 01.06-15.06.2021 aadressil www.laanerannavald.ee/projekteerimisteated.

Ehitistegistris esitatud taotlusega saab tutvuda www.ehr.ee (vajalik ID kaardiga sisselogimine).

Lääneranna Vallavalitsus teeb ettepaneku korraldada avalik menetlus ilma avalikku istungit läbi viimata.

Arvamusi ja ettepanekuid võib esitada Lääneranna Vallavalitsusele avalikustamise perioodil 01.06-15.06.2021 e-postiga aadressil vallavalitsus@laaneranna.ee või postiga aadressil Jaama tn 1, Lihula linn, 90302 Pärnu maakond.

Lisainfo: planeeringute spetsialist Kaire Koitne, e-post kaire.koitne@laaneranna.ee, telefon 56918606