Projekteerimisteated

« Tagasi

Lihula Vee tn 14 projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Lääneranna Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste avatud menetlusest sauna ümberehitamiseks elamuks ja laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust Lihula linnas Vee tn 14 (katastritunnus 41201:005:0058) maaüksusel.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 22. märts - 01.aprill 2022 Lääneranna valla veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid kuni 01. aprill 2022 e-posti aadressil vallavalitsus@laaneranna.ee. Juhul, kui eelnevalt nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib Lääneranna Vallavalitsus asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Täiendav info: ehitusspetsialist Eret Täht (eret.taht@laanerannavald.ee, 56868253).