Projekteerimisteated

« Tagasi

Rannatamme KÜ projekteerimistingimuste avalik menetlus

Lääneranna Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Rannakülas, Rannatamme katastriüksusele suvila püstitamiseks vajaliku ehitusprojekti koostamiseks.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 1 punkti 1 kohaselt võib anda  täpsustavad projekteerimistingimused, detailplaneeringu olemasolu korral, millega muudetakse detailplaneeringuga määratud  hoonestusala asukohta ja suurust kuni 10% ulatusest, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta. Projekteerimistingimuste eelnõud on tutvustatud naaberkinnistute omanikele ja nemad on andnud kirjaliku nõusoleku.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda 02.11-16.11.2020 aadressil www.laanerannavald.ee/projekteerimisteated.

Ehitisregistris esitatud taotlusega saab tutvuda www.ehr.ee (vajalik ID-kaardiga sisselogimine).

Alal kehtiva Anni, Matu, Maturanna, Arro, Arropõllu ja Paagimäe detailplaneeringuga (kehtestatud 20.08.2008 Varbla Vallavolikogu otsusega nr 17) saab tutvuda dokumendiregistris aadressil delta.andmevara.ee/laaneranna_vald/dokument/3233067.

Arvamusi ja ettepanekuid võib esitada e-kirja teel vallavalitsus@laaneranna.ee või postiga Lääneranna Vallavalitsus, Jaama tn 1, Lihula linn, 90302 Pärnu maakond.

Lisainfo: Kaire Koitne, e-post kaire.koitne@laanranna.ee