Projekteerimisteated

« Tagasi

Virtsu alevik Linnamäe 4 projekteerimistingimuste avatud menetluse teade

Lääneranna Vallavalitsus korraldab avatud menetluse projekteerimistingimuste andmiseks Virtsu alevikus Linnamäe 4 kinnistule ehitusloakohustusliku päikeseelektrijaama rajamiseks vajaliku projekti koostamiseks.

Täna kehtiva Hanila Vallavolikogu 17.12.2003 määrusega nr 32 kehtestatud Hanila valla üldplaneeringu kohaselt asub Linnamäe 4 kinnistu Virtsu aleviku tiheda asustusega ala servas tootmispiirkonna ja elamupiirkonna vahel, mis ei ole üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alaks.

Projekteerimistingimuste eelnõuga ning lisamaterjalidega saab tutvuda 01.11-15.11.2021 aadressil www.laanerannavald.ee/projekteerimisteated.
Ehitisregistris esitatud taotlusega saab tutvuda aadressil www.ehr.ee (vajalik ID kaardiga sisselogimine).

Lääneranna Vallavalitsus teeb ettepaneku korraldada Linnamäe 4 kinnistule projekteerimistingimuste andmisel avalik menetlus ilma avalikku istungit läbi viimata.

Arvamusi ja ettepanekuid võib esitada avalikustamise perioodil 01.11-15.11.2021 e-kirja teel vallavalitsus@laaneranna.ee või postiga Lääneranna Vallavalitsus, Jaama tn 1, Lihula linn, 90302 Pärnu maakond.