Projektid

« Tagasi

Matsi sadama-ala puhkekeskkonna arendamine

Võttes aluseks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse (edaspidi seadus) § 79 lg 1 p 3, § 79 lg 8 ja Maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määruse nr 11 "Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus" (edaspidi määrus) § 41 lg 1 ja 3 amet otsustab: Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 19.2 taotluse rahuldamine ning toetuse määramine Matsi püüniste kuuri rekonstrueerimiseks (40 000€, abikõlblik maksumus 54 984€).

Esimese etapina plaanitakse Matsi sadama-alal renoveerida Matsi püüniste kuur (rahvasuus kui paadikuur) ning rajada terrass, mis parandab puhkekeskkonna üldmuljet ning loob täiendavaid võimalusi teenuste pakkumisel. Lisaks luua plats laadamüüjate jaoks, kuhu oleks mugav müügilett paigaldada. Projekti eesmärgiks on muuta Matsi sadama-ala visuaalselt atraktiivsemaks ning luua täiendavaid ja kvaliteetsemaid võimalusi ürituste ja tegevuste korraldamiseks.

Kavandatava tegevuse elluviimise lõpptähtajaks on 31.05.2018. a.

Leader