Projektid

« Tagasi

Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Lihulasse

Projektiga "Esmatasandi terviskeskuse rajamine Lihulasse" loob Lääneranna vald uue ja kaasaegse tervishoiuasutuse, kus osutatakse üldarstiabi, füsioteraapiat ja koduõendusteenust ning toimub ämmaemanda iseseisev vastuvõtt. Lisaks pakutakse keskuses ka hambaravi ja sotsiaalnõustamist. Projekt parandab arstiabi kättesaadavust ja kvaliteeti ning tagab suurema patsiendisõbralikkuse.

Kavandatava tegevuse elluviimise lõpptähtajaks on 31.12.2018.