Projektid

« Tagasi

Koonga ja Lõpe katlamajade renoveerimine

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist anti toetust projektile "Koonga ja Lõpe katlamajade renoveerimine", projekt nr 2014-2020.6.02.17-0308.

Lõpe katlamaja viidi üle puidugraanulitega kütmiselt hakkpuiduga kütmisele. Ehitati hakkpuiduladu ning olemasoleva katla seadmed ehitati ümber uue kütuse jaoks sobivateks.

Koonga katlamaja viidi halupuudega kütmiselt üle hakkpuiduga kütmisele. Katlamaja sai kaks uut täisautomaatset katelt, mis juba annavad sooja. Valmis uus hakkpuidu ladu.

Projekti eesmärk on kütmiskulude alandamine. 

Kavandatava tegevuse elluviimise lõpptähtajaks on 31.01.2019.

 

EL Ühtekuuluvusfond KIK logo