Projektid

« Tagasi

Koonga valla supluskohad

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER programmi kohaliku arengu strateegia meetme nr 3 Romantiline Rannatee ühistegevus ja turundus toel ehitati Koonga külas Sootsa ja Ura külas Ura supluskohtade ehitised ning Pikavere külas Saari supluskohale juurdepääsutrepp. Kõikide supluskohtadeni viivad teed rekonstrueeriti.

Projekt nr 619217673087
Projekti kogumaksumus: 48280,56 €
Ellu viidud: 24.09.2018

Leader