Projektid

« Tagasi

Matsalu alamvesikonna asulate vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamine

2008 aastal lõpetati Lihula, Hanila, Koonga ja Varbla vallas (alates 16.10.2017 Lääneranna vald) Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi poolt 90% ulatuses rahastatud projekt „Matsalu alamvesikonna asulate vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamine", milles osales 11 tolleaegset Lääne-, Rapla- ja Pärnumaa valda. Tänases Lääneranna vallas rekonstrueeriti Lihula linna, Virtsu aleviku, Kirbla, Tuudi, Vatla, Kõmsi, Koonga, Irta, Lõpe, Oidrema, Mõtsu ja Varbla külade ühisveevärk ja kanalisatsioon, paigaldati joogivee fluori- ja rauasisaldust vähendavad seadmed.

Loe lisaks: