Projektid

« Tagasi

Varbla valla mürakaardi koostamine

Varbla valla mürakaardi koostamine KIKi atmosfääriõhu kaitse programmi toel.

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab atmosfääriõhu kaitse programmist endise Varbla valla mürakaardi koostamist 7 263 euroga. Projekti kogumaksumus on 8 280 eurot. Tulemusena valmib endise Varbla valla haldusterritooriumi kohta  mürakaart, mille tulemusel selguvad müra normtasemeid ületavad piirkonnad, kus vajadusel tuleb kasutusele võtta müra leevendavad meetodid.

Mürakaart koostatakse Mäli ja Tamba tuuleparkide, tuuleparkidest mööduva maantee  ning nende lähialade kohta.

KIK logo

24.01.2018.a korraldusega nr 48 kinnitati mürakaardi lähteülesanne ning küsiti hinnapakkumised. 

Hinnapakkumised esitati: Skepast & Puhkim OÜ, Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (ELLE OÜ), Akukon Oy Eesti filiaal ja Alkranel OÜ. 

07.03.2018.a korraldusega nr 152 tunnistati hinnapakkumised vastavaks ning edukaks tunnistati ELLE OÜ pakkumus kogusummaga 8 280€. 

Lääneranna valla välisõhu mürakaart endise Varbla valla haldusterritooriumi  osas (märts 2019). '

Terviseameti hinnang Varbla mürakaardile (01.04.2019 nr 9.4-5/19/1515-2)