Kultuurikava

Vastavalt avaliku teabe seadusele on teabevaldaja kohustatud avalikustama avalike ürituste kavad veebilehel. Lääneranna valla avalike ürituste ning kultuurikava väljavõte portaalist Kultuurikava.ee.