Lääneranna valla uudised ja teated

« Back

Toetuse saajate ring ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks laieneb

Alates 8. maist 2020. a saavad hakata riigilt toetust taotlema ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või elamule omapuhasti ja reoveemahuti paigaldamiseks ka need eraisikud, kes elavad alla 2000 tarbijaga reoveekogumisaladel.

Toetuse andmise eesmärk on tagada inimestele kvaliteedinõuetele vastava joogivee kättesaadavus ning reovee nõuetekohane kokku kogumine ja puhastamine keskkonnaministri poolt kinnitatud reoveekogumisaladel.

Keskkonnaminister Rene Kokk kinnitas toetuse taotlemise korra ja tingimused. Täpsemalt toetuse kohta saab lugeda Keskkonnaministeeriumi veebilehelt.

Kogu info taotlemise kohta eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks nii üle kui ka alla 2000 tarbijaga piirkondades on leitav Keskkonnainvesteeringute Keskuse veebilehelt.