Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Hajaasustuse programmi 2018. a taotlusvooru taotluste rahuldamine

Hajaasustuse programmi 2018. a taotlusvoor oli avatud 9. aprillist 2018 kuni 11. juunini 2018. Taotlusvooru jooksul esitati Lääneranna Vallavalitsusele 43 toetuse taotlust, millest üks taotlus võeti tagasi. Taotluste vastavuse kontrollimiseks vormistati kontroll-lehed ja esitatud taotlustest 39 taotlust tunnistati nõuetele vastavaks.

Nõuetele vastavaid taotlusi hindas 6-liikmeline hindamiskomisjon riigihalduse ministri 22.02.2018 määruse nr 1.1-1/14 „Hajaasustuse programm" § 11 lõikes 5 nimetatud hindamisjuhendi alusel. Enne taotluste hindamist tutvusid komisjoni liikmed majapidamiste olukorraga ja kitsaskohtadega, mida soovitakse projektiga lahendada. Hindamistulemuste alusel koostati taotlustest pingerida. Positiivse hindamistulemuse saanud taotlused rahuldatakse hindamistulemuste pingerea alusel arvestades riigipoolset toetust ja kohalikule omavalitsusele eraldatud eelarvet kogusummas 105 251,78 eurot.

Rahuldatud taotluste nimekiri on leitav Lääneranna Vallavalitsuse 31.08.2018 korralduses nr 603 dokumendiregistri kaudu.