Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

SEB Heategevusfondi õppestipendiumi programm on avatud

SEB Heategevusfondi stipendiumiprogramm on loodud, et toetada noorte toimetulekut tulevikuotsuste tegemisel ja esimeste sammude astumisel iseseisvas elus. Programmi eesmärk on võimaldada vanemliku hoolitsuseta noortele teistega võrdsemad tingimused edasiõppimiseks, enesetäiendamiseks ja oma annete realiseerimiseks.

Stipendiumikandidaatidele vastu tulles teatab Heategevusfond otsusest sügisese õppestipendiumi taotlusvooru tähtpäeva pikendada. Dokumentide esitamise tähtpäev on esmaspäev, 24. september.
Õppestipendiumiga seotud huvitavate ja kogemusi pakkuvate töötubadega karjääripäev toimub pühapäeval, 21. oktoobril.

Stipendiumifondi suurus 2018. aastal on 50 000 eurot. Stipendiume rahastatakse fondi laekunud annetustest ja fondi varade investeerimise tulemusel teenitud tulust.

Täiendav info stipendiumiprogrammi kohta on leitav SEB Heategevusfondi veebilehelt.

SEB Heategevusfond