Lääneranna valla uudised ja teated

Lääneranna Vallavolikogu istung 21. juunil 2018

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. juunil 2018. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas, aadressil Tallinna mnt 1a.

Päevakorra projekt:

 1. Lääneranna valla 2018. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine
 2. Hanila valla 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine-
 3. Koonga valla 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
 4. Lihula valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
 5. Varbla valla 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
 6. Lääneranna vallavara valitsemise kord II lugemine
 7. Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord  II lugemine – määruse eelnõu 18/2018
 8. Lääneranna Raamatukogu põhimäärus
 9. Lääneranna Raamatukogu kasutamise eeskiri
 10. Lääneranna Raamatukogule mittevajalike teavikute võõrandamise kord
 11. Määruste kehtetuks tunnistamine
 12. Vaideotsus Lääneranna Vallavolikogu 19.04.2018 otsusele nr 53 "Arvamuse andmine Keskkonnaameti korralduse "Geoloogilise uuringu loa andmine Mihkli II uuringuruumis" eelnõule" E&A Transport OÜ poolt esitatud vaide lahendamine
 13. Varbla Vallavolikogu 22.06.2016 otsuse nr 81 „Hermlini 1, Hermlini 2, Hermlini 3, Hermlini 4,Tamme kinnistu ja riigiomandis oleva mereosa väikesadama detailplaneeringu kehtestamine" muutmine ja osaline kehtetuks tunnistamine
 14. Varbla Vallavolikogu 20.08.2008. a otsusega nr 17 kehtestatud Anni, Matu, Tommi, Maturanna, Arro, Arropõllu ja Paagimäe kinnistute detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine
 15. Tallinna mnt 43 korteriomandite koormamine reaalservituudiga Tallinna mnt 41 kinnisasja kasuks
 16. Vallavara võõrandamine
 17. Seisukoha andmine
 18. Lääneranna Vallavolikogu 09.11.2017. a otsuse nr 4 "Lääneranna Vallavolikogu komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine" muutmine
 19. Lääneranna Vallavolikogu maaelukomisjoni koosseisu kinnitamine