Lääneranna valla uudised ja teated

Lääneranna valla arengukava 2018-2028 eelnõu avalik väljapanek

Lääneranna Vallavolikogu suunas 23.08.2018 otsusega nr 85 avalikule väljapanekule Lääneranna valla arengukava 2018-2028 eelnõu.

Arengukava täiendus- ja muudatusettepanekuid saab esitada 06. septembrini 2018 e-posti aadressil vallavalitsus@laaneranna.ee

Ettepanekud palume esitada kujul:

  • muudatusettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
  • muudatusettepaneku põhjendus;
  • olemasolev arengukava tekst;
  • välja pakutav muudetud arengukava tekst.

Arengukava avalik arutelu toimub 07. septembril kell 17:00 Lihula kultuurimajas (Tallinna mnt 1a).

Esitatud täiendus- ja muudatusettepanekud kaalutakse läbi ning võimalusel tehakse arengukava tekstis täiendused ja parandused.

Arengukava vastu võtmine on kavandatud septembrikuu vallavolikogu istungil.

Arvamust avaldama ja kaasa rääkima on oodatud kõiki huvilised!