Lääneranna valla uudised ja teated

Lääneranna valla eelarvestrateegia 2019-2022 eelnõu avalik väljapanek

Lääneranna Vallavolikogu suunas 23.08.2018 otsusega nr 86 avalikule väljapanekule Lääneranna valla eelarvestrateegia 2019-2022 eelnõu.

Eelarvestrateegia muudatusettepanekuid saab esitada 06. septembrini 2018 e-posti aadressil vallavalitsus@laaneranna.ee

Ettepanekud palume esitada kujul:

  • muudatusettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
  • muudatusettepaneku põhjendus;
  • olemasolev arengukava tekst;
  • välja pakutav muudetud arengukava tekst.

Eelarvestrateegia 2019-2022 kinnitamine on kavandatud septembrikuu vallavolikogu istungil.

Arvamust avaldama ja kaasa rääkima on oodatud kõiki huvilised!