Lääneranna valla uudised ja teated

Arengustrateegia "Pärnumaa 2035+" eelnõu

01. novembril 2018 esitas Pärnumaa Omavalitsuste Liit (POL) kohalike omavalituste volikogudele heakskiitmiseks Pärnu maakonna arengustrateegia "Pärnumaa 2035+".

Pärnu maakonna arengustrateegia "Pärnumaa 2035+" eelnõu (01.11.2018)

Strateegia koostamise algatas Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu oma 17. aprilli 2018. a otsusega nr 1-4.1/28/2018. Arengustrateegia eelnõu koostamine delegeeriti sihtasutusele Pärnumaa Arenduskeskus (SAPA).

Arengustrateegia koostamine tuleneb kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest (KOKS), mille järgi on linnadel ja valdadel ülesanne ühiselt kavandada maakonna arengut.

Arengustrateegia koostamiseks moodustati kümneliikmeline töörühm, juhtrühm ja neli teemarühma koos vastavate komisjonide ja erinevate allrühmitustega. Strateegia koostamises osales osales üle 200 inimese. Arengustrateegia esimene versioon valmis 2018. a augusti lõpuks ja seda esitleti Pärnumaa Omavalitsuste Liidu seminaril kõikidele omavalitsustele ja juhtrühma liikmetele. Strateegia dokumendid avalikustati 07. septembril 2018. 02.-15. oktoobrini 2018 toimusid arutelud  omavalitsuste esindajatega.